Artikelindex

 Privacybeleid

Uit de praktijk weet Learning Together dat sectorbreed leren vaak stuit op privacy-visie. Instellingen menen regelmatig dat het niet toegestaan is om voor een leerreview cliëntgegevens te delen. Soms is dat terecht, maar soms kun je je ook afvragen of dat geen makkelijke reden is om van deelname aan een leerreview af te zien.

Visie van de Inspecties
Er mag meer informatie gedeeld worden dan sommigen denken.

  • In een artikel hebben de Inspecties benadrukt dat het ter voorkoming van incidenten van belang is dat professionals op de goede momenten informatie delen en zich niet laten ‘opsluiten’ door privacy regels: ‘Informatie delen in het Sociaal Domein’, R. Bobeldijk en S. v.d. Muijden in Tijdschrift voor Jeugdrecht, juli 2018 (te lezen in de literatuurlijst van deze website.
  • Het Toezicht Sociaal Domein heeft een webtool ontwikkeld (https://kiezen-en-delen.nl/). Daarin geven zij een antwoord op de vragen welke informatie men kan delen en waarom men dat zou doen.

Het beleid van Learning Together
De visie van de Inspecties is ook toepasbaar op leerreviews, als daarbij wel de privacyregels in acht worden genomen. Die heeft Learning Together verwoord in een eigen beleid ‘Leren van incidenten en privacy’. Klik hier voor het privacybeleid. Daarnaast biedt Learning Together ook een ‘Model toestemming cliënt voor leerreview’ aan (klik hier).