Artikelindex

Organisatie
Learning Together is een stichting met een corporatieve grondslag. Learning Together streeft er naar om de drempel voor leerreviews zo laag mogelijk te maken. Daarom vraagt Learning Together aan instellingen en instanties om zich bij aan te sluiten bij het collectief van lerende organisaties. Deze instellingen en instanties vormen de Raad van Aangeslotenen. 

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurd analoog aan de methodiek van Learning Together in Engeland door 14 reviewbegeleiders, ondersteund door twee supervisoren en projectleider Jos Coenen. Deze treedt ook op als ‘verkenner’ voor instellingen, die overwegen om een leerreview te houden, en houdt presentaties over Learning Together.
Het bestuur wordt gevormd door A. van Zon (voorzitter), A. Rotering, M. Sitalsing en C. Dresen (secretaris). Zij worden ondersteund door G. Meyknecht en O. Milders (administratie en website). Daarnaast is er een klankbordgroep die zich met het bestuur richt op de toekomst van Learning Together in Nederland.