Artikelindex

Oriënteren

Een leerreview werkt alleen, wanneer de eindverantwoordelijken van de betrokken instellingen daar helemaal achter staan en zich realiseren dat veiligheid in de keten wordt gerealiseerd.
Regelmatig zijn er barrières: “Het is vooral een probleem van instelling xx”, ”We krijgen toch niet alsnog de schuld?”, “Willen de betrokken cliënten wel meewerken?”, “Die andere instelling werkt toch niet mee, waarom zouden wij dan ….?” Door goede voorlichting zijn die barrières vaak weg te nemen. Lukt dat niet, dan heeft een leerreview meestal geen zin en voorkomt het annuleren van de leerreview latere teleurstellingen.

Ervaren reviewleiders van Learning Together zijn daarom als kwartiermaker beschikbaar voor een korte consultatie aan de betrokken instellingen over de zinvolheid van een review van Learning Together in een specifieke situatie. Bij een positief antwoord wordt van alle betrokken instellingen verwacht, dat zij op directieniveau schriftelijk akkoord gaan met de spelregels van de leerreviews. Bijvoorbeeld over de tijd die in de review ingezet mag worden. Voor een zorgvuldige review moet men namelijk de tijd nemen. Verder moeten tevoren afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten onder de participerende instellingen en, indien betrokken, de gemeente”..