Alle recente ontwikkelingen op een rij.

Incidenten en calamiteiten zijn meestal niet het gevolg van één enkele fout van één persoon, maar van een samenloop van omstandigheden. Door die samenloop en de onderliggende patronen te onderzoeken, kan men de kans op incidenten verkleinen. Gelukkig wordt het motto ‘van incidenten kun je leren’ steeds breder gedeeld. Maar voor echt leren moet je wel tijd nemen.

Kort na een voorval gaat alle aandacht namelijk uit naar de reconstructie ervan. Binnen de zes weken, die de Inspectie daarvoor geeft, is er nog weinig ruimte om al een leerproces in te richten. Na die periode is die ruimte er wel. Dat vraagt vervolgens tijd, al gauw vier maanden. Want voor een grondige leerreview moeten zowel professionals als managers betrokken zijn.

Klik hier voor het Jaarbericht 2021/2022

200604 VP3

Spijbelen is vaak een ketenvraagstuk. Doe een review in één dag.

Stichting Gedragswerk (www.gedragswerk.nl) organiseert activiteiten om thuiszittende leerlingen opnieuw naar school te laten gaan. Het niet naar school gaan heeft veel impact op de betreffende kinderen. De redenen waarom een kind niet meer naar school kan, zijn heel divers en gevarieerd: hoogbegaafdheid, maar ook leerbeperkingen en gedragsproblemen kunnen de oorzaak zijn, naast complexe thuissituaties met multiproblem gezinnen.

Lees hier meer.

200604 VP2

Mits goed afgesproken wordt een leerreview niet geblokkeerd door de AVG.

Uit de praktijk weet Learning Together dat sectorbreed leren vaak stuit op privacy-visie. Instellingen menen regelmatig dat het niet toegestaan is om voor een leerreview cliëntgegevens te delen. Soms is dat terecht, maar soms kun je je ook afvragen of dat geen makkelijke reden is om van deelname aan een leerreview af te zien. 

Klik hier voor de uitleg.

200604 VP1Geef de bestaande kennisinfrastructuren en gemeenten een grotere rol bij leren van calamiteiten. 

In juni 2019 brachten het Nivel en de Erasmusuniversiteit het rapport 'Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening' uit . Vanuit Learning Together zat M. van Brandenburg in de begeleidings- commissie.

Klik hier voor de samenvatting van het rapport.
Klik hier voor het volledige rapport.