Gesprekken met Jeugdinspecties en Onderzoekraad voor de Veiligheid

In november 2016 hebben de mensen van Learning Together de positieve ontwikkelingen rond leerreviews besproken met de Jeugdinspecties en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In die gesprekken zijn drie belangrijke voorwaarden voor leerreviews aan de orde geweest:

  1. Voor een leerreview is tijd nodig.
  2. Belemmeringen door privacyregels moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.
  3. Er is een reëel bekostigingsmodel nodig.

Alvorens daar dieper op in te gaan een korte samenvatting van de stand van zaken.

Zoals bekend is Learning Together afkomstig uit Engeland. Het onderscheidt zich van andere methodes door specifieke aandacht voor calamiteiten, waarbij meer instellingen betrokken zijn (ketenvisie).
Learning Together Nederland is een stichting op coöperatieve basis. Met aangesloten instellingen als ‘leden’ streeft Learning Together na om leren van calamiteiten de gangbare praktijk bij instellingen te laten worden en om leergericht kijken hoger op de maatschappelijk en politieke agenda te krijgen.

IMG 5758Webbericht, september 2016
Uitwisseling Engeland – Nederland 

De contacten tussen Learning Together Engeland en Nederland bestaan al sinds 2013. Zo zijn de eerste twee groepen Nederlandse reviewers door Sheila Fish en haar collega’s getraind.
In de zomer van 2016 is besloten om elkaar regelmatiger te ontmoeten, tenminste twee keer per jaar, afwisselend in Londen en Nederland. De eerste ontmoeting was op 24-8-2016 in Londen. Doel was om te komen tot een gezamenlijke kwaliteitsvisie op Learning Together. Daarnaast om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen in beide landen, die onverwacht veel overeenkomsten laten zien.

6 juni 2016

Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend.

Onder de titel ‘Leren van calamiteiten’ heeft het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal Domein (TSJ-TSD) eind mei 2016 een rapport uitgebracht en daarover 6 juni 206 een studiemiddag georganiseerd.
De samenwerkende inspecties nemen daarin een vriendelijk verwoord, doch duidelijk standpunt in:

  • Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend.
  • Veiligheid gaat boven empowerment.
  • Kwaliteit (en daarmee minder calamiteiten) wordt bevorderd door langere inkoopcontracten.
  •  Gemeenten wees bewust van het belang van nadenken over het voorkomen van calamiteiten.
  • Gebruik de vijf procesvragen uit http://www.jeugdinspecties.nl/lerenvancalamiteiten/.

NJij 1Leren van incidenten, een reflectieve praktijk. het zijn termen die je steeds vaker hoort als het gaat om jeugdhulp. Maar wat hout het in de praktijk in? Ingrid ten Berge, orthopedagoog en programmaleider Veilig opgroeien van het Nederlands Jeugdinstituut legt het uit in het artikel: De knop moet om! Dit artikel stond in het blad NJij van het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees het artikel hier