Artikelindex

Leerreviews in stappen

Stap 1: Oriëntatie
Ter oriëntatie van organisaties heeft Learning Together een ‘Ontwerpdocument voor opdrachtgevers’ opgesteld. Wil men daarna verder oriënteren, dan kan een vrijblijvend oriëntatiegesprek worden gevraagd. Daarin bespreken de betrokken organisatie(s) met de projectleider en de beoogd reviewers de casus en de opzet van de leerreview die daarbij past. Op basis daarvan wordt een offerte opgesteld. Klik hier voor nadere toelichting. 

Stap 2: Verkenning
De opdrachtgever(s) stellen een reviewteam en een casegroep samen. Het reviewteam bestaat uit betrokkenen van de instellingen, die niet zelf bij de casus betrokken waren, maar kennis hebben van protocollen en beleid en die invloed hebben op veranderingen. De casegroep bestaat uit bij de casus betrokken professionals van de deelnemende instellingen. Desgewenst verzorgen de reviewbegeleiders een introductie voor het reviewteam en de casegroep.

Als onderdeel van deze stap worden de betrokken professionals geïnterviewd door de reviewbegeleiders. De te interviewen personen wordt tevoren gevraagd om een eigen tijdlijn over de casus op te stellen. Deze interviews kunnen desgewenst uitgebreid worden met interviews met cliënten en/of dossieronderzoek.
Op grond van die gegevens maken de reviewbegeleiders een geïntegreerde tijdlijn van de casus in de vorm van een verhaal dat als werkdocument gebruikt wordt.

Stap 3: Dialoog in leerbijeenkomsten
De geïntegreerde tijdlijn van de casus wordt in het reviewteam en in de casegroep gebruikt om te onderzoeken wat de cruciale momenten waren, welke bijdragende factoren er waren en welke patronen zichtbaar worden die de casus overstijgen.

Stap 4: Inzichten vertalen en aanbevelingen formuleren
Vervolgens stellen de reviewbegeleiders een concept reviewverslag op. Dit reviewverslag wordt ter commentaar voorgelegd aan het reviewteam die. Deze bijeenkomst wordt ook benut om aanbevelingen op te stellen aan de opdrachtgevers.

Stap 5: Rapportage
Als resultaat van stap 4 stellen de reviewbegeleiders een eindverslag op, dat aan de betrokken organisaties wordt aangeboden en met hen wordt besproken. 
In het eindverslag worden de cliëntgegevens geanonimiseerd. Het voor de dialoog opgestelde werkdocument en andere gegevens dienen te worden vernietigd.

Stap 6: Follow-up
Follow-up om te bezien wat de leerreview heeft opgeleverd. Dit is een optie, die bij stap 5 kan worden afgesproken: