Artikelindex

Maatwerk

Er bestaat geen standaard review. Iedere review is maatwerk, afhankelijk van wat er gebeurd is, hoeveel instellingen er betrokken zijn en wat zij onderzocht willen hebben.
Wel is uit ervaring bekend dat een review meestal tussen 60 en 120 uur kost en dat dat min of meer evenredig is met het aantal betrokken instellingen. Dat kunnen er twee zijn, maar evengoed vijf. Zo blijkt het weleens tijdens de oriëntatiefase dat er meer instellingen betrokken zijn, dan aanvankelijk werd aangenomen.
Aan het eind van de oriëntatie wordt een maatwerk offerte uitgebracht. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het aantal uren. 

Kwaliteit

Essentieel voor de methode is dat er deskundige, onpartijdige begeleiders zijn, die het leerproces coachen en overdraagbaar maken. Daarvoor zorgt Learning Together door:
- Gedegen opleiding van reviewbegeleiders door Engelse opleiders en Nederlandse supervisoren
- Accreditering van reviewbegeleiders
- Supervisie en intervisie tijdens reviews
- Kennisuitwisseling met Learning Together Engeland