IMG 5758Webbericht, september 2016
Uitwisseling Engeland – Nederland 

De contacten tussen Learning Together Engeland en Nederland bestaan al sinds 2013. Zo zijn de eerste twee groepen Nederlandse reviewers door Sheila Fish en haar collega’s getraind.
In de zomer van 2016 is besloten om elkaar regelmatiger te ontmoeten, tenminste twee keer per jaar, afwisselend in Londen en Nederland. De eerste ontmoeting was op 24-8-2016 in Londen. Doel was om te komen tot een gezamenlijke kwaliteitsvisie op Learning Together. Daarnaast om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen in beide landen, die onverwacht veel overeenkomsten laten zien.

6 juni 2016

Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend.

Onder de titel ‘Leren van calamiteiten’ heeft het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal Domein (TSJ-TSD) eind mei 2016 een rapport uitgebracht en daarover 6 juni 206 een studiemiddag georganiseerd.
De samenwerkende inspecties nemen daarin een vriendelijk verwoord, doch duidelijk standpunt in:

  • Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend.
  • Veiligheid gaat boven empowerment.
  • Kwaliteit (en daarmee minder calamiteiten) wordt bevorderd door langere inkoopcontracten.
  •  Gemeenten wees bewust van het belang van nadenken over het voorkomen van calamiteiten.
  • Gebruik de vijf procesvragen uit http://www.jeugdinspecties.nl/lerenvancalamiteiten/.

NJij 1Leren van incidenten, een reflectieve praktijk. het zijn termen die je steeds vaker hoort als het gaat om jeugdhulp. Maar wat hout het in de praktijk in? Ingrid ten Berge, orthopedagoog en programmaleider Veilig opgroeien van het Nederlands Jeugdinstituut legt het uit in het artikel: De knop moet om! Dit artikel stond in het blad NJij van het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees het artikel hier

De gemeente Hoogeveen wordt voor de rechter gedaagd wegens het overlijden van een 8-jarig meisje. Het is de eerste keer dat een gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor vermeend falen van jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet.