200303 Verslag Inspiratiesessie Samen leren met impact Pagina 1 Afbeelding 0003De Associatie voor Jeugd en Stichting Learning Together organiseerden op 3 maart de inspiratiesessie ‘Samen leren: een grote uitdaging’. Op basis van casuïstiek gingen we op zoek naar de belemmerende en helpende factoren die cruciaal zijn in ons gezamenlijk leerproces. Hoe zorgen we ervoor dat we samen gaan leren met impact? Moderator was Bart Eigeman.

Klik hier  om het verslag als pdf te downloaden.


Gezamenlijke problemen los je niet alleen op
Calamiteiten in de jeugdzorg hebben grote maatschappelijke impact. De behoefte is groot om te zorgen dat ‘zoiets nooit meer voorkomt’. De verwachtingen met betrekking tot het voorkomen van calamiteiten zijn daarom hooggespannen. De praktijk is echter weerbarstig. Gezamenlijke problemen los je niet alleen op. Samen leren vraagt om openheid naar elkaar en kwetsbaarheid durven laten zien.

181130 kindjeIn Engeland zijn de Local Safeguarding Children’s Boards al decennia lang de regisseur zijn van leren van calamiteiten. Op een hoger leerniveau hebben die ervaringen ervoor gezorgd dat er in Engeland recent een wetswijziging is aangenomen. Van die Engelse ervaringen kunnen we in Nederland veel leren op weg naar transformatie en nieuwe jeugdhulp.

Inleiders:
Sheila Fish is werkzaam bij het Social Care Institute for Excellence (SCIE) in Londen (www.scie.org.uk). Zij is grondlegger van Learning Together en adviseert en begeleidt al zo’n 10 jaar gemeenten in Engeland in het omgaan met calamiteiten en incidenten.

Learning Together heeft het ‘Opdrachtdocument voor opdrachtgevers’ vernieuwd. Dat document is bedoeld als handvat voor organisaties, die overwegen om een leerreview te houden. Het bevat een aantal aandachtspunten, die als kapstok kunnen dienen voor beraadslagingen over al dan niet het houden van een leerreview.
Meestal is het invullen van het document niet genoeg om de beslissing over een leerreview te nemen, temeer daar er vaak meer organisaties bij betrokken zijn. Learning Together biedt daarom graag aan om een oriëntatiebijeenkomst te houden.
Het document is zo opgesteld dat het ook doorgestuurd kan worden. Dat kan intern zijn om het draagvlak voor een leerreview te peilen. Maar dat kan ook extern zijn, omdat er bij incidenten/calamiteiten in de jeugdketen meestal meer instellingen betrokken zijn.

Link naar het Ontwerpdocument

IMG 5758Webbericht, september 2016
Uitwisseling Engeland – Nederland 

De contacten tussen Learning Together Engeland en Nederland bestaan al sinds 2013. Zo zijn de eerste twee groepen Nederlandse reviewers door Sheila Fish en haar collega’s getraind.
In de zomer van 2016 is besloten om elkaar regelmatiger te ontmoeten, tenminste twee keer per jaar, afwisselend in Londen en Nederland. De eerste ontmoeting was op 24-8-2016 in Londen. Doel was om te komen tot een gezamenlijke kwaliteitsvisie op Learning Together. Daarnaast om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen in beide landen, die onverwacht veel overeenkomsten laten zien.