Learning Together heeft het ‘Opdrachtdocument voor opdrachtgevers’ vernieuwd. Dat document is bedoeld als handvat voor organisaties, die overwegen om een leerreview te houden. Het bevat een aantal aandachtspunten, die als kapstok kunnen dienen voor beraadslagingen over al dan niet het houden van een leerreview.
Meestal is het invullen van het document niet genoeg om de beslissing over een leerreview te nemen, temeer daar er vaak meer organisaties bij betrokken zijn. Learning Together biedt daarom graag aan om een oriëntatiebijeenkomst te houden.
Het document is zo opgesteld dat het ook doorgestuurd kan worden. Dat kan intern zijn om het draagvlak voor een leerreview te peilen. Maar dat kan ook extern zijn, omdat er bij incidenten/calamiteiten in de jeugdketen meestal meer instellingen betrokken zijn.

Link naar het Ontwerpdocument