De gemeente Hoogeveen wordt voor de rechter gedaagd wegens het overlijden van een 8-jarig meisje. Het is de eerste keer dat een gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor vermeend falen van jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hoogeveen had contact met het gezin, maar de gemeente wordt aansprakelijk gesteld als eindverantwoordelijke, laat de advocaat van de vader van het meisje weten. Het meisje werd juni 2015 dood gevonden onderaan de flat waar ze woonde. Het is onduidelijk hoe ze is gestorven.
Deskundigen stelden in een uitzending van het tv-programma Zembla op 16 februari dat er sinds 2012 duidelijke signalen waren die tot ingrijpen van jeugdzorg hadden moeten leidden. Zo waren er meerdere meldingen over verwaarlozing, huiselijk geweld en drankmisbruik van de moeder. Er loopt een onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar het handelen van het CJG. De uitkomst daarvan wordt in maart verwacht. Tot die tijd gaan gemeente en CJG niet op de zaak in.

Nieuwsbrief Jeugd, Nederlands Jeugdinstituut, 18 februari 2016

Bron: Bericht Binnenlands Bestuur NOS

Meer informatie: 
Bericht NOS
Uitzending Zembla
NJi-dossier Kindermishandeling: In gesprek met kind en ouders
Blog: Wat ík leer van