Artikelindex

Gemeenten

Yperen, T.A. van (2015). Weg van de regelreflex. Omgaan met incidenten in de jeugdhulp. Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/DMO Amsterdam. Te downloaden van http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Weg-van-de-regelreflex

Prof. Tom van Yperen schreef op verzoek van de gemeente Amsterdam de nota ‘Weg van de regelreflex’. Daarin benadrukt hij de noodzaak van maatschappelijk partnerschap om kwaliteit te realiseren. Hij formuleerde tien aanbevelingen, die bestuurders daarbij behulpzaam kunnen zijn. De kern daarvan is dat ‘leren met elkaar’ een hoeksteen is van kwaliteitsbeleid en dat dit te verkiezen is boven een ‘risico-regelreflex’ en dat dit ‘empathie en regentenmoed’ van bestuurders (zowel bij gemeenten als bij instellingen) vraagt om ook in die geest te handelen:

  1. Partijen vormen hun beeld van kwaliteit: algemeen en op casusniveau
  2. Professionals/hun gemeenschap doen ‘zelfonderzoek’
  3. Houdt leerreviews m.b.t. onder andere samenwerking
  4. Handel naar de lering die men eruit trekt
  5. Bij risicobeheersing hoort risicoaanvaarding
  6. Handel proportioneel; geen actie is ook een optie
  7. De politiek toont ‘empathie en regentenmoed
  8. Zorg voor openheid over onzekerheden in jeugdhulp.
  9. Oefen geregeld met worst case scenario.