Artikelindex

Universiteiten

Helsloot, Ira, e.a., “Risico’s en incidenten in de jeugdzorg”, Crisislab, Radboud Universiteit Nijmegen, september 2014

"al dan niet bij een risico betrokken burgers kunnen een risico-inschatting maken die overeenkomt met de werkelijke risicocijfers. Ook herkenbaar is het contrast tussen enerzijds de 'vrijblijvende het‐kan‐en‐moet‐altijd‐beter' mening wanneer respondenten als burger worden bevraagd en anderzijds de besluiten van diezelfde respondenten wanneer ze goed geïnformeerd in de positie van een bestuurder worden geplaatst. Als burger willen ze dat alle ernstige incidenten voorkomen worden, als bestuurder zouden ze niet disproportioneel investeren in het voorkomen van incidenten met een kleine kans van optreden. Ze kiezen eerder voor investeringen met een hoger rendement voor de gehele samenleving'


Veen, Pieter M. e.a., “Bij jeugdzorgincidenten openen LT-reviews de praktijk”, Zijlstra Center, Vrije Universiteit, Amsterdam, maart 2015. 

"Het leerreview richt zich op hoe het komt dat de casus zich heeft voorgedaan, zoals die zich heeft voorgedaan. Dit systeemperspectief richt zich dus niet op de maker van de fout als een schuldige, maar op het patroon in de samenwerking dat geleid heeft tot het incident, of het in ieder geval niet voorkomen heeft. De betrokkenen zijn daarbij getuigen, ervaringsdeskundigen en onderzoekers tegelijkertijd. Het review beoogt informatie op te leveren die helpt het systeem te verbeteren” De conclusie is dat de leerreviews in het licht van het complexe vraagstuk van kindveiligheid van grote betekenis zijn: 'De benadering en het gedachtegoed van Learning Together past goed bij de transformatie. De aanbeveling is om gemeenten en/of jeugdzorgregio’s meer te betrekken bij de stap van pilot naar blijvende toepassing van leerreviews in de jeugdzorgpraktijk in Nederland."
 
Samenvatting van rapport ‘Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulp’ van Nivel/EUR
 
In juni 2019 brachten het Nivel en de Erasmusuniversiteit het rapport 'Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening' uit . Vanuit Learning Together zat M. van Brandenburg in de begeleidings- commissie.