Artikelindex

Voorbeelden van reviews

Onderstaande samenvattingen geven een beeld van het leerproces bij een leerreview.
Vanwege privacy zijn de meer specifieke leerervaringen van instellingen weggelaten.

 

 

REVIEW 1

Casus: Gemiste signalen bij shaken baby
Bijzondere aspect: 1) De review werd gehouden op verzoek van de gemeente
2) De kring van deelnemers was veel breder dan alleen jeugdhulp.
Dilemma: De rol van de gemeente gaf extra discussie over privacyproblemen en de verschillen daarin tussen medische en jeugdzorg professionals.
Leerervaring: 1) Verbreden van de kring tot het Sociaal Domein kan prima
2) Opdrachtgeverschap bij gemeenten kan het houden van een review zeker bevorderen, maar zorg wel dat ieder (ook de gemeente) in zijn rol blijft en zorg voor het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie

REVIEW 2

Casus: Gemiste signalen voorafgaand aan een doodslag in een gezin.
Bijzondere aspect: 1) De strafrechtelijke procedure liep nog
2) Hoge tijdsdruk.
Dilemma: Informatie lastig te verkrijgen vanwege strafrechtprocedure en privacyregels.
Leerervaring: 1) Mits zorgvuldig kan een leerreview al gehouden worden voordat de strafrechtelijk procedure is afgerond (als het te lang duurt voordat er een uitspraak is)
2) Neem voor een leerreview 4 – 6 maanden
3) Als ondanks aandringen een betrokken partij afwezig is, is het werkbaar om deze persoonlijk te interviewen, maar wel z.s.m. na de start van de review.

REVIEW 3

Casus: Seksueel grensoverschrijdend contact van kinderen in kleinschalige jeugdzorg.
Bijzondere aspect: Aanvankelijk verschil van benadering van het incident door de Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming (GI) en de Zorgaanbieders (ZA) van de twee betrokken kinderen.
Dilemma: Het later moeten invoegen in de leerreview van nieuwe instellingen onder behoud van doelgerichtheid van de startafspraken.
Leerervaring: 1) Spreek bij verschillende verantwoordelijkheden bij meer kinderen binnen eenzelfde hulpvorm terdege af hoe daarover te communiceren en af te stemmen (geldt ook binnen één instelling).
2) Het inhaalprogramma voor de later ingestapte instellingen werkte goed.

REVIEW 4

Casus: Seksueel grensoverschrijdend contact van jeugdigen in een leefgroep.
Bijzondere aspect: Sterke focus op de betreffende leefgroep.
Dilemma: Het omgaan met de grote groep van betrokken pedagogisch medewerkers, die nu eenmaal eigen is aan residentiële jeugdzorg.
Leerervaring: 1) Hou bij een Learning Together leerreview de focus op de ketenproblematiek
2) Het houden van een groepsinterview met de leefgroep is een oplossing voor het ‘residentiële dilemma’, maar mag niet in de plaats komen van de casusgroep.

REVIEW 5

Casus: Vraag over stoppen van hulp aan meisje (16+) met forse risicofactoren, o.m. qua seksualiteit.
Bijzondere aspect: Gewelddadige vader (buiten beeld).
Dilemma: 1) Achter de vraag bleek een fundamenteel verschil van opvatting tussen de drie betrokken ‘partijen’ (de moeder en de beide jeugdzorginstellingen) over de te bieden hulp en de verantwoordelijkheid daarvoor.
2) Hoge tijdsdruk.
Leerervaring:

1) Laat de cliënt(en) niet los als de eigen voorkeursoplossing niet haalbaar blijkt, blijf zoeken naar alternatieven
2) Zorg dat ouders en jongere (16 +) betrokken worden in de review
3) Niet meer met zo’n tijdsdruk werken.