Artikelindex

Modellen van leerreviews
Bij een ernstig incident of calamiteit is het de vraag of men een leerreview zou moeten doen. Ingeval van een melding bij de Inspectie kan die ook een opvatting hebben of zij zelf onderzoek willen doen of dat zij voorstander zijn van een leerreview. In dat geval zijn er meer manieren dan alleen ‘Learning Together’. Een overzicht, zonder de pretentie compleet te zijn:

  • Prisma methode
    De Prismamethode van bureau Hadrion geeft handvaten voor leren van incidenten binnen een zorginstelling. Men kan daarmee zelf een leerreview opzetten of Hadrion vragen om begeleiding (www.hadrion.nl/prisma).
  • Triaspect
    Bureau Triaspect’ (www.triaspect.nl) heeft een methodiek ontwikkeld voor onderzoek van incidenten, die zij “Prisma light” noemen. Zij werken daarin samen met Actiz (www.Actiz.nl).
  • Learning Together
    Ten opzichte van andere modellen onderscheidt Learning Together zich doordat het zich vooral richt op ernstige incidenten c.q. calamiteiten in de keten, waarbij meerdere instellingen betrokken zijn. Bovendien wil Learning Together de betrokken organisaties cruciale handvaten aanreiken om daarmee op organisatieniveau aan de slag te gaan. Het gaat vooral om een attitude/cultuur binnen en tussen organisaties. Daarom traint Learning Together experts uit aangesloten organisaties in het houden van leerreviews, zodat kennis en attitude zo breed mogelijk wordt verspreid.