• Visie

    Incidenten ontstaan vaak door een samenloop van omstandigheden en niet zozeer als het gevolg van één enkele fout van één persoon. Gelukkig kunnen veel incidenten bijgestuurd worden. Maar soms zijn er ernstige, onomkeerbare gevolgen.

  • Achtergrond

    Een verbreding van de onderzochte incidenten van jeugd en gezinnen naar ouderen en naar het hele sociale domein. Een verbreding van standaard reviews naar reviews op maat (qua omvang en verdieping). Daarbij wel de methodiek scherp in de gaten houdend. Uitbreiding naar reviews van situaties, waarin geen incident heeft plaatsgevonden. Veel aandacht voor een goede balans tussen het leerdoel van een review en de maatschappelijke wens tot accountability voor veiligheid, die altijd een grote rol speelt bij incidenten.

  • Nog iets

    Werkwijze

    De kern van Learning Together zijn de leerreviews. Pieter Veen schrijft daarover in zijn onderzoek: “Het perspectief waarmee een casus wordt onderzocht is dat hulp en bescherming de uitkomst zijn van samenwerking van mensen in een systeem van organisatorische afspraken, wetten en regels, tradities, gebruiken, reflexen en instrumenten.

Incidenten en calamiteiten zijn meestal niet het gevolg van één enkele fout van één persoon, maar van een samenloop van omstandigheden. Door die samenloop en de onderliggende patronen te onderzoeken, kan men de kans op incidenten verkleinen. Gelukkig wordt het motto ‘van incidenten kun je leren’ steeds breder gedeeld. Maar voor echt leren moet je wel tijd nemen.
Kort na een voorval gaat alle aandacht namelijk uit naar de reconstructie ervan. Binnen de zes weken, die de Inspectie daarvoor geeft, is er vaak weinig ruimte om al een leerproces in te richten. Na die periode is daarvoor meer ruimte. Dat vraagt vervolgens tijd. Want voor een grondige leerreview moeten zowel professionals als managers betrokken zijn. Reviews worden naar de wens van de opdrachtgever ingericht.

Meer weten of aansluiten? Klik hier. Als u vragen heeft over de mogelijkheden om een leerreview te organiseren, kun u ons altijd bellen (084 8832696).

Flyer

In onze flyer kunt u meer lezen over het werk van Learning Together.