Artikelindex

Samen leren

In plaats van bij incidenten een schuldvraag te stellen of met een ‘risico-regelreflex’ te reageren heeft een leerreview veel meer impact. Een effectieve leerreview vraagt:

  • Een veilige omgeving
  • Deskundige begeleiding
  • Tijd om de review te doen en om het geleerde uit te voeren
  • Bereidheid van organisaties om er van te leren.

Alleen wanneer de deelnemers aan een leerreview de toestemming tot deelname ervaren en zich veilig genoeg voelen om informatie te delen, ontstaat meer inzicht in cruciale momenten en de factoren die hebben bijdragen aan de wijze van handelen.
Learning Together geeft ‘Samen leren’ ook vorm door partijen te betrekken bij beleid en uitvoering. Bij voorkeur worden ervaren deskundigen van de aangesloten organisaties opgeleid als reviewbegeleider. Zij nemen die ervaring dan mee in de eigen organisatie, zodat het leereffect ook rendement heeft in de dagelijkse praktijk.