301090 6953bOp 10 april jl. vond er een gesprek plaats met de inspecties Jeugdzorg - STJ/STSD. Doel was het uitwisselen van informatie over de ontwikkelingen rond leerreviews in vervolg op eerder overleg op 3 november 2016. De Inspecties brengen een aantal gesprekspunten naar voren, zoals hierna beschreven. Learning Together brengt in dit gesprek vooral ervaring over incidenten en calamiteiten in de praktijk in en de informatie over het model en over de recent uit Engeland vertaalde documenten.

Lees hier het verslag