Nieuwsarchief

5-11-2015: Lezing Sheila Fish in Rotterdam. “Learning Together verbreed van Jeugd naar het hele Sociale Domein”

Sheila Fish hield op 5-11-2015 een lezing over de belangrijkste ontwikkelingen van Learning Together in Engeland de afgelopen jaren:

  • Een verbreding van de onderzochte incidenten van jeugd en gezinnen naar ouderen en naar het hele sociale domein.
  • Een verbreding van standaard reviews naar reviews op maat (qua omvang en verdieping). Daarbij wel de methodiek scherp in de gaten houdend.
  • Uitbreiding naar reviews van situaties, waarin geen incident heeft plaatsgevonden.
  • Veel aandacht voor een goede balans tussen het leerdoel van een review en de maatschappelijke wens tot accountability voor veiligheid, die altijd een grote rol speelt bij incidenten.

Sheila Fish benadrukte dat leren van incidenten in de eerste plaats een attitude/cultuur in een organisatie is, niet een product. De visie om van je fouten te leren raakt het hart van een organisatie. Dat gaat heel ver, tot organisatieontwikkeling en leiderschapsvisie toe. Daarom is het zo belangrijk dat bestuurders en managers ten volle achter de leervisie staan, zodat een veilige situatie ontstaat die reflectie op de moeilijke ervaringen mogelijk maakt in plaats van angst voor het moeten verantwoorden. In zo’n lerende cultuur kan het leereffect van een review breder worden dan één geïsoleerde casus. Het allerbelangrijkste van leerreviews is echter om te beschikken over uitstekende reviewbegeleiders. Sheila Fish besteedt dan ook veel aandacht aan de selectie en training daarvan. 
Het gedachtegoed van Learning Together in ‘a nutshell’:

  • A tried and tested methodology
  • A pool of accredited reviewers
  • A system of clinical supervision 
  • A bank of systemic findings
  • A professional development network
  • A training and mentoring scheme capacity building

November 2015: Hoofdinspecteur G. Tielen ”Ontwikkel van veldnormen voor leren van incidenten”

Hoofdinspecteur Gemma Tielen sprak op bijeenkomsten van onder meer Jeugdzorg Nederland. De Inspectie beseft zich terdege dat het leerperspectief van een leerreview een ander is dan dat van een inspectieonderzoek (meer nadruk op rekenschap). Leerreviews zijn waardevol, maar voor de Inspectie en de betrokken overheden moet wel duidelijk zijn dat het in een bepaalde casus verantwoord is om een leerreview te houden in plaats van een inspectieonderzoek. Er moet een verantwoorde balans zijn tussen ‘leren’ en ‘rekenschap’. Daarvoor roept Gemma Tielen het veld op om ‘veldnormen te ontwikkelen. De Inspectie kan die veldnormen dan toepassen om bij incidenten/ calamiteiten te besluiten (nog) geen eigen onderzoek te doen, maar de uitkomsten van een leerreview af te wachten.

29-1-2016: Tweede training van reviewbegeleiders in Nederland afgerond
Nadat Sheila Fish in 2013 een eerste groep reviewbegeleiders in Nederland had opgeleid, is in november 2015 – januari 2016 een tweede groep opgeleid. Daaraan namen ook de Nederlands supervisoren als trainers deel. De supervisoren vormen de schakel in het kwaliteitsbeleid tussen Engeland en Nederland.

[1]Fish, S., Munro, E., Bairstow, S., “Learning together to safeguard children: developing a multi-agency systems approach for case reviews”, SCIE, SCIEguide 24, 2009.